Udvikling via efterskole både socialt, mentalt og fysisk

Et menneske udvikler sig gennem hele livet. Man lærer hele tiden noget nyt, man evaluerer fortiden og forsøger at gøre det bedre. Vi fødes ind i verden med en bestemt personlighed, oftest sammensat af lidt fra begge vores forældre og det helt særlige som er vores eget bidrag til verden. Vores miljø og omkreds er i høj grad med til at forme, hvordan vi ender med at være. Specielt i den tidlige barndom og ungdom er vi meget påvirkelige over for alting og de oplevelser vi har der er med til at præge os resten af livet, ofte mere end det vi oplever tidligere. Et ungt menneske kan via et ophold på en efterskole, fx i midtjylland udvikle gode egenskaber, der kan være med til at give dem en god start på deres voksenliv. Det kunne for eksempel være http://www.rudehoj.dk/  efterskole.

Ikke et barn, ikke voksen

Når man begynder på efterskole er man stadig et ungt menneske. Ikke voksen endnu, men heller ikke et barn længere. Man vil oftest gerne begynde at tage flere og flere af sine egne beslutninger, det er en tid hvor man har mulighed for at prøve flere forskellige identiteter af og finde ud af hvem man selv er. En efterskole kan sætte nogle gode rammer for at nå frem til et positivt syn på en selv og finde hurtigere frem til hvem man er.

På en efterskole er der mulighed for at udvikle sig både socialt og mentalt. Man kan komme langt på bare et enkelt år, når man er i den alder, hvor man er i rivende udvikling og påvirkelig. Her er der både mulighed for at lære en masse nye mennesker at kende og måske få så gode venner, som man holder fast i resten af livet. De fleste som har været på efterskole taler om og tænker tilbage på den tid som noget af det bedste i deres liv.

Ansvar

På en efterskole vil man tit også få lært noget om ansvar. Der er ofte pligter, ind imellem alt det sjove og spændende, som man skal udføre for at bidrage til at fællesskabet fungerer. Dette kan for eksempel være en køkkentjans, sørge for der ryddet op på værelset, sørge for at lektierne bliver lavet osv. En efterskole kan hjælpe til at sætte den slags i nogle forståelige rammer, så eleven lærer om ansvar og konsekvenser, samtidig med at man har det dejligt socialt. Man vil helt naturligt blive indlemmet i et dejligt fællesskab og hurtigt føle sig hjemme, ofte så meget at den sidste bare vil blive en trist afsked, hvor man ville ønske man kunne blive længere. Et efterskoleophold kan være en givende oplevelse, som kickstarter et ungt menneskes udvikling og giver mange fordele fremover.

Skriv et svar